לישראלים(イスラエル)

 

 

 

עכשיו חוכמה אנושית נבדקת. כשהייתי בן 20 פגשתי את המילה ש”אונטוגנזה חוזרת על פילוגניה.” אני
חושב שהמילה מתכוונת אל הקבוצה בתוך היחיד בעולם החי. כבוד האדם בצורה אמתית הוא הכבוד ב
שלמותו. פעם אחת היה יפני בשם צ’יאונה סוגיהארה הוא הציל הרבה יהודים בליטא בניגוד למדיניות ה
מדינה. מדינה אינה אלא אמצעי למען הגנת כבוד האדם. כאן האדם לא מבוסס על המדינה. מדינה, דת,
גזע ואתניות לא קיימות ללא אדם. מדינה, דת, גזע ואתניות אינם אלא אמצעי למען כבוד האדם. אני שו
ב חוזר ואומר. יש שלמות באדם. אין שלמות ללא אדם. הגנת כבוד האדם היא הגנת אנשים הסובבים ל
לא קשר למדינה, דת, גזע ואתניות. יש עתיד של בני אדם שלנו כולל אותך להיות כאדם ללא למדינה, ד
ת, גזע ואתניות. גם אין לי ציפייה ותקווה למדינה שלנו (יפן) בימינו כמדינה. יש אור קטן ויחיד של תקווה
בתוך עצמך ועצמי. אני חושב שעכשיו אנחנו צריכים לא להרים נשק אלא להחזיק את היד. בואו נחשוב
ביחד. אם יש לך דעת, בבקשה שאל/י ביפנית.

 

17.8.2014

sign

翻訳:株)国際ビジネスサポートCH